Innowacje społeczne

Projekt działań na rzecz wsparcia młodzieży z Zespołem Aspergera  w wejściu na rynek pracy „Drużyna A+”, który realizowaliśmy w ramach Wiosennego Inkubatora Innowacji Społecznych został zakończony z sukcesem! Dziękujemy wszystkim naszym uczestnikom, którzy dzielnie znosili wszelkie testy, badania, szkolenia i spotkania. Mamy nadzieję, że uzyskanie tej bezcennej wiedzy pomoże Wam w dorosłym życiu.